شنبه, ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

حسب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي و آئين نامه اجرايي قانون مرقوم معترضين مي بايست يا جزء زارعين صاحب نسق باشد كه زارع بودن آن به تاييد مديريت امور اراضي رسيده باشد يا جزء مالكين باشد كه سند در دست داشته باشند و ادارات ثبت اسناد و املاك سند آن را تاييد نمايند .

كميسيون ماده واحده شرايط و نحوه طرح اعتراض در كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور الف:شرايط معترضين : 1-حسب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي و آئين نامه اجرايي قانون مرقوم معترضين مي بايست يا جزء زارعين صاحب نسق باشد كه زارع بودن آن به تاييد مديريت امور اراضي رسيده باشد يا جزء مالكين باشد كه سند در دست داشته باشند و ادارات ثبت اسناد و املاك سند آن را تاييد نمايند . 2-چنانچه وارث زارعين يا مالكين به اجراي مقررات منابع طبيعي اعتراض داشته باشند اولاً مي بايست گواهي حصر وراثت را ارائه نمايند ثانياً از ديگر وارثين نيز وكالت ثبتي داشته باشند . 3-افراد معترض كه نه جزء زارعين هستند و نه مالكين و بر اساس قولنامه زمين خريداري نموده اند مي بايست از طريق دادگاه محل حكم تنفيذ قولنامه را اخذ سپس نسبت به تشكيل پرونده جهت طرح در كميسيون حل اختلاف مراجعه نمايند. ب:مراحل و مدارك مورد نياز : 1- وقتي كه معترض به دبيرخانه هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه نمايد مي بايست از طريق دبيرخانه هيات، فرم پذيرش اعتراض در اختيار آن قرار گيرد و پس از تكميل فرم اعتراض به همراه مدارك لازم شامل : تصوير سند زراعي يا سند مالكيت ،تصوير شناسنامه و كارت ملي و پوشه و گيره تشكيل پرونده گردد . 2- سپس طي استعلام از مديريت امور اراضي تاييدي زارع بودن معترض را اخذ نمايد يا اگر معترض جزء مالكين مي باشد تاييد سند را از اداره ثبت اسناد محل اخذ نمايد. 3- پس از كسب تاييد ، مبني بر زارع بودن يا مالك بودن معترض ، آنوقت از معترض نقشه محل مورد اعتراض اخذ گردد ( نقشه ارائه شده توسط معترض بايستي هم مقياس نقشه منابع طبيعي با دو نقطه ثابت باشد.) 4- سپس دبيرخانه كميسيون طي نامه اي به اداره منابع طبيعي نقشه ارائه شده توسط متقاضي را ارسال تا نسبت به تطبيق نقشه معترض بر روي نقشه اجراي مقررات اقدام گردد چنانچه محل مورد اعتراض جزء اراضي ملي شده واقع گردد نسبت به ثبت اعتراض معترض و در دفتر ثبت اعتراضات اقدام مي گردد و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد و چنانچه محل مورد درخواست معترض خارج از اراضي ملي شده واقع گردد دبير هيئت طي نامه اي به معترض ابلاغ مي نمايد كه اراضي نامبرده خارج از اراضي ملي شده واقع گرديده و جزو مستثنيات قانون است و غير قابل اعتراض در كميسيون ماده واحده مي باشد . ٭هر معترض فقط يكبار مي تواند به اجراي مقررات در يك پلاك اعتراض نمايد . 5-بعد از بازديد عرصه مورد اعتراض توسط اعضاي محترم كميسيون ماده واحده و اظهار نظر اعضاء به استناد وضعيت زمين ، استفاده از عكسهاي هوايي و در صورت لزوم تحقيقات محلي ، توسط قاضي محترم كميسيون منجر به صدور راي مي گردد. 6-اعلام نتيجه به متقاضي و درج يك نسخه از راي در پرونده و ارسال يك نسخه به استان جهت اصلاح نقشه منابع طبيعي ٭ چنانچه معترض به راي صادره اعتراض داشته باشد . از طريق دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان قابل اعتراض مي باشد.

تهران، سعادت آباد، نبش خیابان 21 یا کنعانی مقدم، ساختمان بهاران، پلاک 36

88373759 - 021

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید